Responsive image

Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng: Tháng sáu 2, 2020

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành trong ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại hội trường Qũy Đầu tư phát triển thành phố

Theo: Văn phòng Đảng ủy Sở

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
  • Tháng 12. 20, 2019
BỘ TƯ PHÁP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2020
  • Tháng 10. 26, 2019
Công đoàn Sở Tư pháp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Tháng 10. 23, 2019
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về pháp luật hình sự
  • Tháng 10. 10, 2019
Thông báo Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Ngày đăng: Tháng sáu 18, 2020

Sở Tư pháp thông báo Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

Theo:

Thông báo về việc tuyển dụng công chức tại Sở Tư pháp năm 2020
  • Tháng 2. 17, 2020
Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
  • Tháng 1. 12, 2020
Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng thành phố Đà Nẵng năm 2019
  • Tháng 1. 10, 2020
TRUNG TÂM TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019
  • Tháng 1. 10, 2020