Responsive image

Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017

Ngày đăng: Tháng 1. 8, 2018

Thực hiện Kế hoạch số 9556/KH-UBND ngày 23/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sáng ngày 27/12/2017, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai LuậtTrợ giúp pháp lý năm 2017.

Theo: Thông tin hoạt động

KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG NĂM 2017
  • Tháng 12. 22, 2017
Bảo đảm quyền tiếp cận công lý của người nghèo và đối tượng chính sách
  • Tháng 11. 12, 2017
Hội nghị triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017
  • Tháng 11. 12, 2017
Công văn số 548/STP-TGPL ngày 26/02/2018 của Sở Tư pháp về việc đánh giá chất lượng công tác trợ giúp pháp lý

Ngày đăng: Tháng 2. 27, 2018

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đánh giá, nhận xét đội ngũ Luật sư là cộng tác viên trợ giúp pháp lý đã tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

Theo: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước

Công văn số 181/STP-TGPL ngày 17/01/2018 của Sở Tư pháp về việc rà soát, thống kê người thuộc diện được TGPL
  • Tháng 1. 19, 2018
Thông báo: CV số 434/CTGPL-QLCL v/v góp ý chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của TGVPL năm 2018 gửi các Trung tâm TGPLNN các tỉnh/ thành phố
  • Tháng 11. 12, 2017